Inträde

GÄLLER FRÅN OCH MED 1/1-2014

Inträdesinformation

Till medlem i föreningen kan endast godkännas en person som är arbetare vid AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och dess dotterbolag som dessutom är medlem i LO-anslutet förbund tillhörande Volvo verkstadsklubbar. Inträde till föreningen söks antigen med hjälp av en inträdesblankett som skall skrivas ut, ifyllas för hand och inlämnas eller skickas till föreningen eller här på hemsidan via vår online Bli Medlem formulär. Det finns även möjlighet att hämta inträdesblanketten i föreningens lokaler och lämna in den på plats. Medlemskap föreligger från och med den kalendermånad, för vilken första avgift erlagts. Utträde söks på gällande blankett.

Medlemsavgiften är för närvarande 118 kr/månad.

Långtidsfrånvaro

Vid långtidsfrånvaro av någon orsak då företaget inte kan dra medlemsavgiften skall denna inbetalas via bankgiro 513-3558. Vid manuell betalning är det viktigt att ange sitt personnummer som referens. Medlemmen ansvar själv för att avgiften kommer till föreningen. Kontrollera alltid din lönespec innan du betalar medlemsavgift en manuellt. Har företaget dragit avgiften skall du ej betala själv.

Karenstid

För nya medlemmar är det ingen karens vid inträdet till föreningen. Istället kommer föreningen att ta karensen i efterhand om medlemmen frivilligt väljer att utträda ur föreningen. Ingen karens kommer att dras om medlemmen slutar på Volvo eller övergår till tjänstemannaförbund.