Volvo LO-klubbars Försäkringsförening (VLOKFF) är en understödsförening som har till ändamål att meddela sjukvårdsförsäkring och dess syfte är att lämna ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon. Medlemskap i föreningen står öppet för anställda arbetare vid AB Volvo, Volvo personvagnar AB och dess dotterbolag som dessutom är medlemmar i LO-anslutet förbundet tillhörande Volvo Verkstadsklubbar. Föreningen är registrerad hos Finansinspektionen och står under tillsyn av denna. Föreningens riskbeskrivning framgår av not 16. Målet är att stärka medlemmarnas försäkringsskydd.

Försäkringar

Verksamheten

För beskrivning av VLOKFF:s verksamhet, tillgångar, skulder, risker, placeringar, med mera hänvisas till årsredovisning, stadgar och placeringspolicy.

Organisation

VLOKFF är en liten organisation med en förtroendevald styrelse. Nödvändiga funktioner för verksamheten köps genom avtal med underleverantörer.

Styrelse

Stefan Henriksen
Ordförande

Jonas Paija
Kassör

Paula Hänninen
Sekreterare

Håkan Jonsson
Styrelseledamot

Per-Ove Persson
Styrelseledamot

Jan Norberg
Styrelseledamot

Anders Moberg
Styrelseledamot

Länkar

Stadgar
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Skrivelse ersättning för vuxna
Information om hantering av personuppgifter