Undantagsfall

GÄLLER FRÅN OCH MED 1/1-2014

Undantagsfallsbidrag

Kan utges till medlem/medförsäkrade som drabbats av svår sjukdom. De kostnader man beviljas ersättning för skall vara utöver de som § 13 i stadgarna medger. Merkostnaderna kan exempelvis bestå av hjälpmedel, resor till vårdinrättning och liknande. Bidrag utgår med belopp som i varje enskilt fall beslutas av styrelsen. Här kan du skriva ut blankett för ansökan om bidrag.