Läkarvård/Medicin

  • Kvittotak läkarvård 1100 kr / medicin 2200 kr
  • Ersättningstak (75%) läkarvård 825 kr / medicin 1650 kr

Tandvård

  • Kvittotak 3000 kr
  • Ersättningstak (75%) 2250 kr

Glasögon/Linser

  • Kvittotak 1600 kr
  • Ersättningstak (75%) 1200 kr

Ögonoperation

  • Kvittotak -
  • Ersättningstak 5000 kr

Snabbfakta

Volvo LO- Klubbars Försäkringsförening

Medlemskap

En förutsättning för att bli medlem i föreningen är att man arbetar vid AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och dess dotterbolag

Läs mer

Ersättning

Medlemmen är berättigad för ersättning redan från första månaden, men om medlemmen frivilligt väljer att lämna försäkringen kommer föreningen att i efterhand dra medlemsavgift för 3 månader

Läs mer

Synfelsoperation

Ersättning för synfelsoperation för medlem ersätts med 5000 kr. Då uppstår en karens tid på 4 år då ersättning för Glasögon/Linser ej kan ges.

Läs mer

Sjukgymnastik

I kategorin Läkarvård/Medicin ingår även kostnader för den sjukgymnastik som ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer